Maskinering

Maskinering er kort fortalt sponskjærende bearbeiding av metaller og harde plaster for å fjerne material og oppnå nøyaktige overflater.

Maskinering gjøres i verktøymaskiner med roterende spindel som enten roterer emnet - dvs. dreiing - eller som roterer det skjærende verktøyet for å utføre ulike operasjoner som boring og fresing.

Bakplanering av flenshull vha. vinkelhode og operatør med fjernstyring

Bakplanering av flenshull vha. vinkelhode og operatør med fjernstyring

Vi kan utføre:

 • Maskinkonstruksjon og produktutvikling

 • Engineering og produksjonsplanlegging

 • Produksjon av maskindeler etter tegning fra kunde

 • Maskinering av sveiste konstruksjoner

 • Dreiing og fresing av solide emner

 • Planfresing, hjørnefresing, konturfresing og sporfresing

 • Hullboring, oppboring , finboring og brotsjing

 • Dreiing i manuell og styrt dreiebenk

 • Gjenging, gjengedreiing og gjengefresing

 • Sveising med TIG, MIG og elektroder

 • Bygging og testing av prototyper

Maskinering krever nøyaktighet, riktig verktøy, og gode verktøymaskiner. Maskinering er et stort fagområde der det alltid er noe nytt å lære. Det er viktig med lang erfaring og Bjørshol Mekaniske har drevet med maskinering siden 1933 da den første dreiebenken ble kjøpt.

CNC portalfres

Portalfresen er et allsidig maskineringssenter med langt maskinbord og vertikal spindel. Den egner seg derfor godt til maskinering av lange deler samt planering av store flater og boring av hull og hullmønster i store plater.

Maskinen har et svingbart vinkelhodet som gjør at man kan veksle automatisk fra vertikal til horisontal spindel. Vinkelhodet kan indekseres 360º grader i horisontalplanet slik at man kan bearbeide alle sider av emnet. Maskinen egner seg derfor spesielt godt til 5-sidig maskinering av lange emner i en og same oppspenning.

Maskinen kan også maskinere små og mellomstore deler i store serier vha. pendelkjøring. Det vil si at spindelen maskinerer på en ende av bordet mens man spenner opp nye deler på andre enden av bordet. Man kan dermed utnytte maskintiden maksimalt.

 Maskinering av kranarm

Maskinering av kranarm

Spesifikasjoner for CNC portalfres

 • Vandring X-akse:

  5000mm

 • Vandring Y-akse:

  2050mm

 • Vandring Z-akse:

  800mm

 • Lengde maskinbord:

  6500mm

 • Høyde under portalbru:

  1050mm

 • Bredde under portalbru:

  2050mm

 Oppfresing av bolthull med vinkelhode

Oppfresing av bolthull med vinkelhode

Boreverk

I et boreverk kan man bore små og store hull med fine toleranser innenfor en hundredels millimeter. Et boreverk egner seg også for planfresing og og hjørnefresing og en rekke andre operasjoner.

Ved hjelp av plandreiehode kan vi planere flenser og bore opp hull med diameter opp til Ø560mm og større med forlengelsesarm.

Våre boreverk er manuelle med Heidenhain målesystem og egner seg derfor spesielt godt til maskinering av enkeltdeler og små serier fordi man slipper all programmeringen og derfor kommer raskere i gang med selve arbeidet.

 Maskinering i boreverk

Maskinering av boreverk

Spesifikasjoner for Boreverk 1

 • Vandring X-akse:

  1400mm

 • Vandring Y-akse:

  800mm

 • Vandring Z-akse:

  800mm

 • Vandring W-akse:

  550mm

 • Lengde maskinbord:

  1000mm

 • Bredde maskinbord:

  800mm

 • Borspindeldiameter:

  Ø75mm

 Maskinering av gearkasse

Maskinering av gearkasse

Spesifikasjoner for boreverk 2

 • Vandring X-akse:

  1400mm

 • Vandring Y-akse:

  1000mm

 • Vandring Z-akse:

  800mm

 • Vandring W-akse:

  550mm

 • Lengde maskinbord:

  1000mm

 • Bredde maskinbord:

  800mm

 • Borspindeldiameter:

  Ø75mm

 Bakplanering av vinkelbrakett

Bakplanering av vinkelbrakett

Spesifikasjoner for boreverk 3

 • Vandring X-akse:

  900mm

 • Vandring Y-akse:

  900mm

 • Vandring Z-akse:

  1350mm

 • Vandring W-akse:

  800mm

 • Lengde maskinbord:

  1250mm

 • Bredde maskinbord:

  1100mm

 • Borspindeldiameter:

  Ø90mm

 Finboring av stor diameter

Finboring av stor diameter

Styrt dreiebenk

Vi har en dialogstyrt dreiebenk som gjør det enkelt å dreie kurver, konuser og gjenger. Vi kan dreie de fleste gjengetyper slik som metriske gjenger, tommebaserte gjenger og trapesgjenger. I tillegg er dreiebenken tilknyttet et DAP-system for å lage CNC-programmer basert på DAK-tegninger av profilen som skal dreies. Dette gjør det mulig å lage avanserte programmer for serieproduksjon. Dreiebenken er ellers godt utstyrt med vanlig brille, følgebrille og bakkskive samt et godt utvalg med verktøy for utvendig og innvendig dreiing.

 • Dreier inntil 2 meter lange akslinger
 • Dreier store skiver inntil 830mm i diameter
 • Dreier avtrappinger med hjørneradiuser
 • Dreier konuser og faser
 • Dreier de fleste gjengetyper
 • Dreier gjenger med flere innganger
 • Dreier både utvendige og innvendige gjenger
 • Dreier nøyaktige toleranser
 Dreiebenk med dialogstyring og CAM

Dreiebenk med dialogstyring og CAM

Spesifikasjoner for styrt dreiebenk

 • Senteravstand:

  2000mm

 • Sving over vange:

  554mm

 • Sving over tverrsleide:

  370mm

 • Sving over gap:

  830mm

 • Spindelboring:

  90mm

 • Chuck diameter:

  380mm

 Dreiing av massivt emne

Dreiing av massivt emne

Manuell dreiebenk

For små enkle dreieoppgaver har vi en liten manuell dreiebenk. Denne er også utstyrt med brille og bakkskive.

Spesifikasjoner for manuell dreiebenk

 • Senteravstand:

  1000mm

 • Sving over vange:

  356mm

 • Sving over tverrsleide:

  218mm

 • Spindelboring:

  41mm

 • Chuck diameter:

  200mm

 Manuell dreiebenk

Manuell dreiebenk