Produkteksempler

Bjørshol Mekaniske har produsert mange forskjellige maskindeler de siste årene. Maskindelene krever som regel sponskjærende bearbeiding for å oppnå fine og nøyaktige overflater med snevre toleranser. Sponskjærende bearbeiding av metall og plast, eller maskinering som det vanligvis kalles, er ofte nødvendig for å oppnå ønsket geometri og nøyaktighet. Vi kan også utføre mindre sveisearbeider i forbindelse med produksjon av maskindeler for kunder slik som noen av eksemplene her viser. Det inngår da som regel maskinering av sveisekonstruksjonene etter sveising.

Vi kan maskinere de fleste metaller slik som konstruksjonsstål, rustfritt stål, seigherdet rustfritt stål (S165M), syrefast stål, duplex-stål, og superlegeringer slik som Inconel. Vi maskinerer også harde plaster og ikke jernholdige metaller slik som bronse og aluminium.

De mekaniske delene vi produserer brukes innen mange forskjellige næringer slik som fiskerinæringen, oppdrettsnæringen, offshore og prosessindustrien.

Eksempler på ting vi kan produsere:

  • Maskindeler

  • Prototyper

  • Bolter og akslinger

  • Trinser og hjul

  • Stativer og braketter

  • Maskiner og verktøy

Maskinering av sveiste konstruksjoner

Maskinering av sveiste konstruksjoner er ofte krevende pga. geometrisk variasjon, dårlig stabilitet og vanskelig tilkomst med store overheng. Bjørshol Mekaniske har lang erfaring med maskinering av sveiste konstruksjoner i konstruksjonsstål, rustfrie materialer og aluminium. 

Vinkelhodet på vårt maskineringssenter kan indekseres 360 grader og gjør at vi kan komme til på alle sideplan i en oppspenning. Vinkelholdet kan også parkeres automatisk slik at vi får vertikal spindel og kan derfor maskinere alle 5 plan i en og samme oppspenning.

 Innvendig maskinering med vinkelhode

Innvendig maskinering med vinkelhode

 Oppboring av bolthull

Oppboring av bolthull

 Maskinering av krandel

Maskinering av krandel

Reparasjonsarbeid

Bjørshol Mekaniske kan utføre reparasjoner som krever maskinering på skadde maskindeler slik som utslitte bolthull på hydrauliske sylindere og sylinderører. Vi kan også planere skadde overflater på motordeler som har slått seg skjeve.

 Stempelstang før reparasjon

Stempelstang før reparasjon

 Stempelstang etter reparasjon

Stempelstang etter reparasjon

 Planering av manifoil

Planering av manifoil