Turboline linesystem

Egnemaskin på land

Bjørshol Mekaniske har utviklet Turboline linesystem som er verdens eneste automatiske system for egning av line på land.

En egnemaskin kan dermed forsyne flere kystfiskebåter med ferdig egna line i stamper slik at båtene kan drive et enkelt og effektivt fiske på havet uten ekstra bemanning ombord.

De spesielle Turboline-krokene blir egna baklengs ved å tre agnet først inn på krokleggen og deretter ned på selve kroken. Denne metoden gir bedre krøking av agnet enn det som er mulig med tradisjonell håndegning. Turboline-metoden egner seg spesielt godt for sirkelkroker som er ekstra vanskelig å egne, men som oftest gir den høyeste fangsten i linefiske.

Egnemaskina kontrollerer at alle krokene har gode agn før de legges en for en automatisk ned i stampen.

Stampene har vertikale krokrom langs ytterveggen som gjør at krokene ligger adskilt fra lina og minimerer faren for vase. Krokrommene utgjør også en hylle som gjør at stampene står ekstra stødig når de stables.

Turboline kombihaler ombord

God tilgang på ferdig egnede stamper fra egnestasjonen på land gjør at driften ombord blir enkel og effektiv. Lina kan settes på tradisjonell måte over en sjølsetter. Dette gir slakk line som synker fort. Dermed unngår man fugler og lina kommer raskt i fiske.

Under haling må man dra lina med en Turboline kombihaler.

Denne har 4 hovedfunksjoner:

  • Først kommer en hydraulisk fiskavtaker som griper tak i kroken og trekker den ut av fisken så raskt at det blir slakke på forsynet slik at det ikke ryker. Fiskavtakeren splitter samtidig kroken fra grunnlina før den går videre inn i maskinen
  • Deretter kommer en roterende børste som børster kroken for agnrester. Bare kroken går gjennom børsta slik at man unngår at grunnlina blir innsmurt med gamle agnrester
  • Deretter kommer en hydraulisk krokavtaker som løsner kroken fra klipset og slipper den ned i en kasse
  • Til slutt kommer selve lineskiva med hydraulisk motor som drar lina opp av havet og kveiler den ned i stampen etter at fisk og kroker er tatt av
Illustrasjonstegning av Turboline kombihaler for linehaling, krokavtaking og fiskavtaking

Turboline kombihaler for linehaling, krokavtaking og fiskavtaking

Teknisk tegning av fiskebåt, sett ovenfra

Systemets gang

En egnestasjon på land kan produsere ferdig egnet line i stamper til en eller flere kystfiskebåter i et rederi.

Egningen må foregå i et passende lokale med tilgang til fryseri for lagring av ferdig egnede stamper og agn. Maskinene må kunne rengjøres vha. spyling inne i lokalet.

Egningen forener de 3 elementene line, krok og agn. Krokene blir plukket av lina under haling på sjøen, noe som letter arbeidet med bøtingen som gjøres i bøtestasjonen (2). Deretter er lina klar for ny egning i egnemaskinen (1).

Krokene som er børstet for agnrester og plukket av i kombihaleren (8) om bord, kommer inn i kasser og må rengjøres for gjenværende agnrester i en krokvaskemaskin (3).

Deretter kan krokene magasineres i krokristemaskinen (4) som henger krokene på stenger slik at utbøyde og knekte kroker lett kan sorteres ut. Egnemaskinen (1) har en innebygget kontrollfunksjon som sorterer ut kroker med mindre feil slik at bare gode kroker blir egnet.

Agnet (7) må være halvveis tint før egning og større agnfisk kan klyves i en agnklyvemaskin (5) for bedre utnyttelse av agnet.

Ferdig egnet line (6) kan lagres i stamper på frysa klare til bruk.

 Prinsippskisse for Turboline egnesentral

Prinsippskisse for Turboline egnesentral