Historien

Bjørshol Mekaniske AS er en tradisjonsrik bedrift som har drevet med service og produksjon av dekksutstyr til fiskeflåten siden bedriften ble etablert av Peder Bjørshol i 1933.

Han hadde vært til sjøs et års tid som mekaniker og lagt seg opp nok penger til å kjøpe ny dreiebenk som ble installert på låven på Langøya. I låvekjelleren ble det satt inn vinsj for slippen som ble anlagt like nedenfor. Senere på 1930-tallet ble det bygget et nytt maskinverksted av stein og betong ved siden av slippen. 

Foran verkstedet ble det anlagt en liten kai for å legge til båter og ta imot og sende varer med rutebåten. Maskinene i verkstedet ble drevet av en forbrenningsmotor via en aksling i taket. I et påbygg til verkstedet mot sjøen var det smie.

Den første dreibenken til Bjørshol Mekaniske fra 1933

Den første dreibenken til Bjørshol Mekaniske kjøpt ny i 1933.

De første årene var hovedaktiviteten slipsetting samt reparasjon og vedlikehold av motorer, propellanlegg og mekanisk utstyr på fiskebåter i området. Utover på 1950-tallet gikk driften mer over til utvikling og produksjon av egne produkter. På 50-tallet ble det produsert rørstoler og skolepulter samtidig med enkle rekkeruller og notruller for mindre fiskebåter. Bl.a. en enkel kraftblokk med navn Hydrex som det ble levert hundrevis av til kystnotbåter langs hele kysten. I 1964 kom et stort gjennombruddet med introduksjonen av Triplex notvinsj type 504/300 som ble utviklet og patentert av Kolbjørn Bjørshol i 1963.

Triplexen ble svært populær og la grunnlag for videre utbygging av verkstedet med ny stålhall på Langøya i 1968. På grunn av plassmangel ble det i 1975 bygget et helt nytt produksjonsanlegg på Hendholmen som ligger 4 km unna. Produksjon og videreutvikling av Triplex-systemet var bedriftens hovedaktivitet fram til 1996 da produksjonsanlegget på Hendholmen ble solgt sammen med rettighetene til Triplex-produktene som da omfattet dekksutstyr for både ringnotbåter og ankerhåndteringsfartøy.