Ingeniørtjenester

Bjørshol Mekaniske er en ingeniørbedrift som har drevet med produktutvikling i over 50 år. Det har vært utviklet nye banebrytende produkter og løst utfordrende konstruksjonsoppgaver i hele denne perioden. Bedriften ledes i dag av sivilingeniør Per Kristian Bjørshol som er utdannet ved maskinlinjen på NTH i Trondheim (nå NTNU).

Vi har hele tiden drevet med mekanisk produksjon etter egne og andres tegninger, og har derfor mye erfaring med å lage konstruksjoner som er produksjonsvennlige. Vi har også kunnskap og erfaring med prosjektstyring av prosjekter der vi utfører både engineering, bygging, og testing av nyutviklet mekanisk utstyr. Vi har også i mange år jobbet med bygging og testing av prototyper i verkstedet.

Vi har i tillegg mye erfaring med produksjonsplanlegging i forbindelse med maskinering av smådeler i store serier, noe som krever detaljert planlegging av jigger og valg av riktig maskinverktøy samt optimalisering av NC-program for å oppnå effektiv serieproduksjon.

Vi benytter i dag siste versjon av SolidEdge fra Siemens PLM Software som er et moderne 3D modelleringsystem for produktuviking. Dette systemet har vi benyttet siden versjon 1.0 som kom på markedet i Norge midt på 1990-tallet som det første rendyrkede systemet for 3D solidmodellering på Windows NT operativsystem. Vi var dermed en av de første i Norge til å ta i bruk denne type moderne system som er utviklet fra grunnen av med tanke på 3D konstruksjon og sammenstilling.